Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2023/24

Regulamin tutoringu akademickiego w ramach projektu „Kierowanie rozwojem aktywności badawczej”

Wydział Biologii UAM w Poznaniu

Celem Projektu KRAB jest przeprowadzenie cyklu spotkań w formule tutoringu dla studentów Wydziału Biologii I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: biologia, nauczanie biologii i przyrody, biologia i zdrowie człowieka, biotechnologia, bioinformatyka, ochrona środowiska. Przystąpienie studentów do projektu jest dobrowolne.

 1. Projekt jest realizowany zarówno w semestrze zimowym jak i letnim roku akademickiego 2023/2024, bez przypisanych punktów ECTS.
 2. Tutoriale prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wydziału Biologii UAM w Poznaniu posiadających certyfikat Tutora Akademickiego lub/i Akredytowanego Praktyka Tutoringu.
 3. Tutor wskazuje liczbę studentów, którymi będzie się opiekować w trakcie realizacji Projektu.
 4. Tutoriale realizowane będą w wymiarze 8 godzin/1 studenta, a ich tematyka dostosowana będzie do zainteresowań naukowych studenta.
 5. Informacje o Projekcie, tematyka tutoriali, biogramy i zainteresowania naukowe tutorów, zamieszczone są na stronie internetowej https://krab.amu.edu.pl. Studenci aplikują do projektu poprzez w/w stronę.
 6. Rekrutację do Programu prowadzi Rada ds. Tutoringu i Mentoringu Wydziału Biologii UAM w oparciu o list motywacyjny studenta zawierający informację o zainteresowaniach studenta z obszaru nauk przyrodniczych oraz motywacji przystąpienia do projektu.
 7. Wybór tematyki tutoriali nastąpi podczas indywidualnych rozmów studentów z tutorami.
 8. Student wraz z tutorem zawierają kontrakt tutorski określający zasady współpracy.
 9. Szczegóły kontraktu ustalają tutor wraz ze studentem.
 10. Zaliczenie tutoringu następuje po wypełnieniu ustaleń zdefiniowanych w kontrakcie tutorskim i uzyskaniu pozytywnej opinii tutora. Na zakończenie procesu tutor wpisuje zaliczenie do USOSa, które nie jest liczone do średniej, a jedynie stanowi informację o zrealizowanym tutoringu, co zostanie odnotowane w dyplomie ukończenia studiów.
 11. Spotkania studenta z tutorem będą realizowane jako zajęcia stacjonarne na WB, jednak w zależności od sytuacji pandemicznej dopuszcza się możliwość organizowania spotkań online (MS Teams).
 12. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Radę ds. Tutoringu i Mentoringu Wydziału Biologii UAM.

POBIERZ REGULAMIN

Powered by w3.css