Pilotażowy program tutoringu na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2017/18

Studia to najlepszy i najciekawszy okres w Twoim życiu. To TY (nikt inny) decydujesz o tym, co będziesz teraz i w przyszłości robił. Czy da się przewidzieć przyszłość? Tak, pod warunkiem, że już dziś, na pierwszym roku podejmiesz próbę identyfikacji swojej pasji, swoich zainteresowań. Zapraszamy do udziału w tutoringu akademickim na naszym Wydziale.

Tutorzy

Sławomir Borek

Zakład Fizjologii Roślin

Naukowo zajmuje się fizjologią roślin, a szczególnie biosyntezą i rozkładem związków zapasowych w nasionach oraz regulacją metabolizmu roślin przez cukry.


Agnieszka Cieszyńska

Wydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Jestem biologiem człowieka, a także doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
Moje zainteresowania badawcze dotyczą komunikacyjnych aspektów kształtowania pojęć, tego jak się uczymy i jak funkcjonuje nasza wiedza.


Maciej Gąbka

Zakład Hydrobiologii

Szczególnie interesuję się funkcjonowaniem ekosystemów wodnych i torfowiskowych. Badam relacje organizmy-środowisko, interesują mnie nisze ekologiczne, wzorce rozmieszczenia oraz funkcjonalne znaczenie roślin. Moje badania koncentrują się również na ekologii torfowisk, rzek nizinnych i jezior humusowych.


Marlena Lembicz

Zakład Taksonomii Roślin

Interesują mnie interakcje między organizmami, szczególnie takie, w których kluczową rolę odgrywają grzyby endofityczne. Te niewidoczne gołym okiem, ukryte wewnątrz prawie każdej rośliny organizmy są doskonałymi manipulatorami swoich gospodarzy.


Władysław Polcyn

Zakład Fizjologii Roślin

Zajmują mnie relacje między roślinami uprawnymi a symbiotycznymi mikroorganizmami ryzosfery, takimi jak ryzobia i grzyby mikoryzy arbuskularnej.


Marek Żywicki

Zakład Biologii Obliczeniowej

W centrum moich zainteresowań naukowych znajdują się cząsteczki RNA. Fascynuję się nimi przede wszystkim ze względu na ich ogromną dynamikę oraz różnorodność.


Sławomir Cerbin

Zakład Hydrobiologii

Zajmuję się ekologią wód śródlądowych, a w szczególności relacjami między fito- i zooplanktonem. Próbuję dowiedzieć się w jaki sposób różnorodne czynniki ekologiczne (konkurencja, obrona przed drapieżnikami, komunikacja chemiczna), chemiczne (toksyny sinicowe, pestycydy) i fizyczne (temperatura, światło) wpływają na historię życia organizmów.


Renata Dudziak

Wydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody

Szczególnie interesuję się różnorodnością i efektywnością metod nauczania i uczenia się oraz ich wpływem na trwałość i operatywność wiedzy. Prowadzę zajęcia ze studentami specjalności nauczycielskiej, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych.


Anna Kasprowicz-Maluśki

Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

W ramach mojej pracy zajmuję się badaniami w zakresie zagadnień strukturalnej i funkcjonalnej integracji komórek roślinnych. Interesuję się drogami detekcji i przekazywania sygnałów mechanicznych u roślin, a szczególnie sygnalizacji warunków ciśnienia osmotycznego, poprzez elementy kontinuum: ściana komórkowa-błona komórkowa–cytoszkielet.


Robert Nawrot

Zakład Wirusologii Molekularnej

Temat badawczy związany jest z odpowiedzią obronną rośliny przeciw atakowi patogenów, głównie wirusów, na modelu rośliny leczniczej glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium majus) z rodziny makowatych (Papaveraceae). Moje badania koncentrują się nad białkami związanymi z patogenezą oraz innymi substancjami aktywnymi biologicznie zawartymi w produkowanym przez roślinę sokiem mlecznym, zwanym lateksem.


Bożena Sikora

Zakład Morfologii Zwierząt

Moje zainteresowania badawcze są ściśle związane z mało znanymi i niedostępnymi gatunkami zwierząt. Główne wątki mojej pracy to: badania taksonomiczno – parazytologiczne nad różnymi grupami ektopasożytniczych roztoczy związanych ze stałocieplnymi kręgowcami, badania nad bioróżnorodnością i zoogeografizmem roztoczy wolnożyjących oraz badania związane z epidemiologicznym znaczeniem patogenów odkleszczowych i ich krążeniu w środowisku naturalnym.


Jagna Chmielowska-Bąk

Zakład Ekofizjologii Roślin

Interesuję się odpowiedzią roślin na działanie warunków stresowych, w szczególności zagadnieniami sygnalizacji, regeneracji i „pamięci” roślin. Interesują mnie również wszelkie inne aspekty biologii roślin – wpływ zanieczyszczeń na rośliny uprawne, zastosowanie roślin w biotechnologii, żywność funkcjonalna, nowe metody i trendy w badaniach.


Magdalena Durda-Masny

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Jestem biologiem człowieka zajmującym się uwarunkowaniami wzrastania dziewcząt i chłopców w okresie dojrzewania. Badam zależności pomiędzy wcześniejszymi etapami ontogenezy a przebiegiem pokwitania i wzrastania wymiarów ciała w okresie adolescencji.


Agnieszka Knopik-Skrocka

Zakład Biologii Komórki

W kręgu moich zainteresowań biologicznych na pierwszym miejscu jest biologia komórki, w szczególności komórek nowotworowych, a także histopatologia, mechanizmy i efekty działania leków na komórki ludzkie. Dzięki współpracy jaką prowadzę ze specjalistami z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu studenci Zakładu Biologii Komórki mają możliwość realizowania doświadczeń na materiale pochodzącym od pacjentów.


Aneta Piechalak

Zakład Biologii Genomów

Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, potencjału wykorzystania roślin i mikroorganizmów w oczyszczaniu środowiska w procesach fito i bioremediacji oraz wielopoziomowej odpowiedzi roślin na stres.


Anita Szwed

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

Jestem antropologiem i naukowo zajmuję się uwarunkowaniami rozwoju biologicznego człowieka. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień dotyczących okresu reprodukcyjnego kobiet i mężczyzn. Badam jakie czynniki wpływają na długość trwania okresu reprodukcyjnego, czas wystąpienia menarche i menopauzy, jakie są strategie reprodukcyjne kobiet i mężczyzn, a także biologiczne konsekwencji późnego macierzyństwa.


O programie tutoringu

Celem projektu Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej (KRAB) jest pilotażowe wprowadzenie na Wydziale Biologii UAM tutoringu jako spersonalizowanej metody edukacji.

Tutoring opiera się na relacji mistrz-uczeń, która pozwala na odkrycie pełnego potencjału studenta. Podstawę metody stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Pomiędzy spotkaniami student realizuje interesujące go zadania, a ich efekty omawiane są podczas tutoriali.

Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do zainteresowań. Oprócz poszerzania wiedzy rola tutora polega również na nauce samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.


Skontaktuj się z koordynatorem programu KRAB

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5932


Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów