Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2023/24

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem. Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę” na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Jednak podczas tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go dziedziny wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie oprócz poszerzania wiedzy student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności . Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

O programie tutoringu

Celem programu Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej (KRAB) jest wprowadzenie na Wydziale Biologii UAM tutoringu jako spersonalizowanej metody edukacji. Pierwsza edycja programu odbyła się w roku akademickim 2017/2018. W chwili obecnej pośród kadry dydaktyczno-naukowej Wydziału Biologii UAM znajduje się 50 certyfikowanych Tutorów Akademickich. W roku 2019 Wydział Biologii UAM uzyskał akredytację tutorską potwierdzającą wysoki poziom prowadzonych tutoriali. Do tej pory z programu skorzystało ponad 100 studentów.


Tutorzy


Avatar

Prof. UAM dr Agnieszka Knopik-Skrocka


Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Eksperymentalnej


Kilka ( a może nieco więcej) słów o mnie,
od wielu lat pracuję jako nauczyciel akademicki realizując swoją pasję dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Moje zainteresowania naukowo-dydaktyczne skupiają się wokół biologii komórki, mechanizmów komunikacji międzykomórkowej, biologii nowotworów oraz „zdobyczy” biologii molekularnej w opracowywaniu nowych strategii diagnostycznych i terapeutycznych. Wiele prac dyplomowych, którymi kierowałam dotyczyło właśnie zagadnień z w/w obszarów nauki. Jako opiekun sekcji Medycyny Regeneracyjnej i Badań Nowotworów Koła Naukowego, wraz ze swoimi podopiecznymi promuję tę wiedzę podczas różnych wydarzeń naukowych, popularno-naukowych, w tym również podczas wywiadów podcastowych (https://open.spotify.com/show/4bRa9HgjLDB9bwCqtPXHLm).
Wielkim szczęściem nauczyciela jest patrzeć jak jego podopieczni rozwijają się, zaczynają wierzyć w swoje siły i możliwości, stają się gotowi do podejmowania wyzwań „świata” i co równie ważne dostrzegają, że dzięki swoim działaniom mają wpływ na rzeczywistość. Wspaniałą przestrzenią do rozwoju zarówno naukowego, jak i osobistego jest tutoring. Kilka lat temu rozpoczęła się moja przygoda z nim. Jako Tutor oraz Akredytowany Praktyk Tutoringu pracuję ze studentami (tutees), ale także współtworzę Radę ds. tutoringu i mentoringu WB, której działania skupiają się na ciągłym rozwoju idei edukacji spersonalizowanej na WB. Do tej pory udało się zorganizować już wiele edycji KRABa i WILKa oraz konferencję dydaktyczną, co zostało opisane w jednej z publikacji (https://doi.org/10.26881/tutg.2022.2.01).
A zatem dzieje się!
Tutoring pobudza bowiem do działania, wydobywa niezwykłe pokłady energii, pomysłów, stajemy się bardziej otwarci, wrażliwi na to, co nas otacza. Chętnie i głośno zadajemy nurtujące nas pytania. Rolą tutora jest pomagać tutee w znalezieniu odpowiedzi na nie, zachęcać do poszukiwania nowych celów, a przy tym nie narzucać gotowych, własnych rozwiązań. Efekty pracy tutora z tutee mogą być różne - publikacja, wystąpienie konferencyjne, wykłady podczas wydarzeń popularno-naukowych. Jednak nie do przecenienia jest indywidualne podejście nauczyciela do ucznia i zbudowanie relacji opartej na autentyczności i wzajemnym zaufaniu.

Droga Studentko/ Drogi Studencie,
jeśli mamy podobne zainteresowania naukowe i czujesz, że warto wyruszyć we wspólną podróż po nową wiedzę zapraszam serdecznie do współpracy w roku akadem. 2023-24.

W tym roku akademickim jestem tutorem dla studentów:

       Julia Pietrzak, kierunek studiów: Biologia

    Temat tutorialu: Proliferacja komórek nowotworowych jako cel terapii - mutacje genów supresorowych, protoonkogenów, terapia celowana i komórkowa

       Zuzanna Tomczak, kierunek studiów: biotechnologia

    Temat tutorialu: Diagnostyka genetyczna wybranych nowotworów i jej znaczenie dla skutecznej terapii



618295823



3

Skontaktuj się z koordynatorem programu KRAB

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692





Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności