Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2023/24

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem. Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę” na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Jednak podczas tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go dziedziny wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie oprócz poszerzania wiedzy student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności . Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

O programie tutoringu

Celem programu Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej (KRAB) jest wprowadzenie na Wydziale Biologii UAM tutoringu jako spersonalizowanej metody edukacji. Pierwsza edycja programu odbyła się w roku akademickim 2017/2018. W chwili obecnej pośród kadry dydaktyczno-naukowej Wydziału Biologii UAM znajduje się 50 certyfikowanych Tutorów Akademickich. W roku 2019 Wydział Biologii UAM uzyskał akredytację tutorską potwierdzającą wysoki poziom prowadzonych tutoriali. Do tej pory z programu skorzystało ponad 100 studentów.


Tutorzy


Avatar

prof. UAM dr hab. Bożena Sikora


Zakład Morfologii Zwierząt, Instytut Biologii Środowiska


Jestem absolwentką Wydziału Biologii UAM i Szkoły Tutorów Akademickich I stopnia Collegium Wratislaviense ze stopniem doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia z wieloletnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym. Aktualnie pracuję na stanowisku profesora uczelni jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Morfologii Zwierząt w Instytucie Biologii Środowiska.

W swojej pracy staram się przybliżyć studentom tajniki biologii w niekonwencjonalny sposób.
Wierzę, że tutoring to narzędzie spersonalizowanej edukacji, które może „młodego człowieka inspirować do wielkości” i stworzyć unikatową wieź w relacji Uczeń-Mistrz - dbającą głównie o Jednostkę chętną do personalnego rozwoju.

Uwielbiam pracować z ambitną młodzieżą. Realny i dobry kontakt ze studentami w trakcie pracy dydaktycznej dostarcza mi dużo radości i satysfakcji oraz owocuje licznymi pracami dyplomowymi, za które mam zaszczyt odpowiadać merytorycznie.

Moje zainteresowania naukowe:

Mówią o mnie: zoolog, akarolog, parazytolog, epidemiolog, taksonom – bo każdym z nich jestem po trosze dzięki pasji do fascynującego królestwa zwierząt, która zrodziła się we mnie w Twoim wieku.

I z czasem stała się głównym obiektem moich badań naukowych. Czy wiesz: że zwierzęta są dziś nie mniej fascynujące i tajemnicze niż były w dawnych czasach? że zoologiczna rzeczywistość może nadal przerastać wyobraźnię? co jest legendą, przesądem, a co prawdą w świecie zoologii? Chętnie podzielę się z Tobą ta wiedzą.

Moje zainteresowania badawcze są ściśle związane z mało znanymi i niedostępnymi gatunkami zwierząt. Główne wątki mojej pracy to: badania taksonomiczno – parazytologiczne nad różnymi grupami ektopasożytniczych roztoczy związanych ze stałocieplnymi kręgowcami, badania nad bioróżnorodnością i zoogeografizmem roztoczy wolnożyjących oraz badania związane z epidemiologicznym znaczeniem patogenów odkleszczowych i ich krążeniu w środowisku naturalnym. W świetle szerzących się obecnie zoonoz odkleszczowych (które są zaliczane przez lekarzy i epidemiologów do tzw. rozwijających się chorób infekcyjnych) badania te wnoszą istotny wkład w stan dzisiejszej wiedzy medycznej.
W/w badania znalazły odzwierciedlenie w realizacji kilku zoologicznych projektów naukowych.

W wolnej chwili zgłębiam wiedzę dotyczącą różnorodnych czynników wpływających na długą historię życia na ziemi i ewolucji organizmu.
Wrodzona ciekawość nie pozwala mi na poprzestaniu na tym co już wiem i umiem. Ciągle staram się rozwijać i poszerzać swoje umiejętności czego jednym z  efektów było otrzymanie certyfikatu Tutora, który pozwala mi dziś zaprosić Cię na wspólną podróż w nieznane zaułki zoologii.

Może z czasem razem przybliżymy ten świat innym ludziom. Może to ja i zoologia (w szerokim tego słowa znaczeniu) zainspirujemy Cię i zaangażujemy w „kreślenie” własnej indywidualnej ścieżki rozwoju.
Wiem, że zwierzęcy pupile, terapeuci, mordercy czy wyzyskiwacze potrafią być bardzo inspirujący.

Prywatnie:

optymistka – „moja szklanka jest zawsze do polowy pełna a nie w połowie pusta”,
podróżniczka – lubię jechać z plecakiem w nieznane gdzie króluje słońce, poznawać inne kultury, obyczaje, ludzi i ich codzienność,
czytam i oglądam reportaże, gram w gry planszowe, zimą kocham narty, endorfiny czerpię z zumby i nie znoszę krupniku!
Moje motto życiowe:

Jakość życia ma wielkie znaczenie, bo ze sobą „kiedyś” zabiorę tylko to co odkryje, zobaczę, zjem i wypije :)

W tym roku akademickim jestem tutorem dla studentów:

       Maria Lipiecka, kierunek studiów: Biologia61829568316

Skontaktuj się z koordynatorem programu KRAB

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności