Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2023/24

Czym jest Tutoring?

Tutoring to wsparcie w rozwoju opierające się na indywidualnej relacji pomiędzy nauczycielem (tutorem) i studentem. Tutor staje się opiekunem – przewodnikiem, pomagając studentowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań i życiowych celów. Praca w relacji mistrz-uczeń pozwala na odkrycie pełnego potencjału podopiecznego i wykorzystania go do wspólnej eksploracji pasjonujących zagadnień naukowych. W czasach gdy coraz więcej aspektów naszego życia charakteryzuje się masowością, pośpiechem i powierzchownością, tutoring stanowi swojego rodzaju “wyspę” na której można oddać się indywidualnemu zgłębianiu interesujących nas aspektów wiedzy.

Podstawę tutoringu stanowią indywidualne spotkania tutora ze studentem (tzw. tutoriale). Spotkania te pozwalają na wspólną pracę nad omawianym zagadnieniem naukowym. Jednak podczas tutoringu najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. To właśnie wtedy student samodzielnie zgłębia interesujące go dziedziny wiedzy i realizuje wspólnie ustalone zadania. Zazwyczaj podczas tych indywidualnych dociekań rodzą się pytania, wątpliwości a nawet bunt wobec zastanego stanu wiedzy. Regularne spotkania z tutorem są znakomitą okazją do przedstawienia własnego zdania w zgłębianym temacie oraz licznych dyskusji. W ich efekcie oprócz poszerzania wiedzy student uczy się również samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji.

Metoda tutoringu opiera się na dobrowolności, wzajemnym szacunku i wolności . Dobrowolność wyrażana jest przede wszystkim poprzez własną chęć udziału w spotkaniach. Nie ma tu ocen ani sprawdzania obecności, a motorem do działania jest nasza wewnętrzna chęć samodoskonalenia i wzajemnego poznawania się. Proces tutorski realizowany jest w relacji partnerskiej pomiędzy Tutorem a podopiecznym, musi więc opierać się na wzajemnym szacunku, co wyraża się między innymi poprzez respektowanie praw drugiej strony, wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowania przekonań drugiej strony. Zazwyczaj zestaw reguł którego zarówno tutor jak i podopieczny zobowiązują się przestrzegać w procesie tutorskim opracowywany jest wspólnie na jednym z pierwszych spotkań. Wolność w tutoringu oznacza nieskrępowaną możliwość posiadania i wyrażania przez obie strony własnej opinii. Wolność to również możliwość zgłębiania swojej wiedzy, talentów i umiejętności bez konieczności dotarcia do z góry upatrzonego celu. Jeśli mu się poddamy, proces tutorski może ponieść nas na nieznane wody gdzie możemy odkryć swoje cechy oraz dziedziny wiedzy z których istnienia nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

O programie tutoringu

Celem programu Kierowanie Rozwojem Aktywności Badawczej (KRAB) jest wprowadzenie na Wydziale Biologii UAM tutoringu jako spersonalizowanej metody edukacji. Pierwsza edycja programu odbyła się w roku akademickim 2017/2018. W chwili obecnej pośród kadry dydaktyczno-naukowej Wydziału Biologii UAM znajduje się 50 certyfikowanych Tutorów Akademickich. W roku 2019 Wydział Biologii UAM uzyskał akredytację tutorską potwierdzającą wysoki poziom prowadzonych tutoriali. Do tej pory z programu skorzystało ponad 100 studentów.


Tutorzy


Avatar

dr hab. prof. UAM Ewa Sobieszczuk-Nowicka


Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej


Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół środowiskowej regulacji rozwoju i procesów aklimatyzacyjnych roślin uwzględniając roślinny behawior. W węższym ujęciu obejmują proces odwracalnego starzenia, autofagii i programowanej śmierci komórki. Obecnie prowadzę prace nad udziałem epigenomu w mechanizmie(-ach) zwiększania zdolności adaptacyjnych roślin w odpowiedzi na stres. Na potrzeby programów zrównoważonego rolnictwa interesuje mnie wykorzystanie znaczników epigenetycznych jako nowych markerów selekcyjnych wspomagających uprawę. W oparciu o te badania projektuję, wraz z zespołem, strategie uprawy zbóż - rolnictwo oparte o biofortyfikację i nanotechnologie.

Ponadto, na wykładach poruszam zagadnienia funkcjonowania organizmu żywego - rozumiane jako działanie inteligentne oraz epidemie chorób roślin w świetle globalnych zmian klimatycznych.

Moja propozycja akademickiego tutoringu naukowego, skierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem umiejętności krytycznej i twórczej dyskusji, w oparciu o zagadnienia wyszczególnione powyżej. Spotkania, jeśli będziesz miał(a) chęci, mogą być również ukierunkowane na definiowanie Twoich własnych potrzeb, siebie, swojego stanowiska w życiu, na znalezienie własnego celu i osiągniecie go ze zwiększoną łatwością. Tutee decyduje, co jest dla niego najważniejsze i nad czym chce pracować. Chciałabym żeby nasze zajęcia były intelektualną przyjemnością, aby obszar wiedzy, który będziesz eksplorować cieszył, dawał satysfakcję i radość; pasja związana z tym, co się robi, jest bowiem jednym z kluczowych czynników życiowego sukcesu.

Prywatnie jestem szczęśliwą kobietą, wolontariuszką: międzynarodowej, pozarządowej organizacji Service Civil International, sędzią spontanicznym Odysei Umysłu oraz członkiem europejskiej organizacji na rzecz ochrony środowiska i równości społecznej – European Youth for (est) Action (EYFA); miłośniczką kawy, Felliniego, sup jogi, scuba divingu, kiziomby i podróży.

Zapraszam! Przyjdź i bądź sobą. I tak nie możesz być kimś innym - powtórzę za Oskarem Wild’em.

W tym roku akademickim jestem tutorem dla studentów:

       Dominik Waberski, kierunek studiów: Biotechnologia61829589211

Skontaktuj się z koordynatorem programu KRAB

Napisz wiadomość

Zobacz lokalizację

+48 61 829 5692

Powered by w3.css

×

Poczta


×

Załóż konto


×

Zaloguj się do swojego konta

Zapomniałeś/aś hasła?

×

Na Twój adres wyślemy e-mail z przypomnieniem hasła.


×

Wyszukaj wśród tutorów

x
Polityka Prywatności